Aké funkcie eShopu potrebujete
k tomu, aby ste čo najviac predávali?

Na tom nezáleží! MEGA eShop totiž obsahuje VŠETKY FUNKCIE, ktoré budete pri prevádzke internetového obchodu potrebovať. Súčasťou eShopu je MODERNÝ DIZAJN, ktorý si môžete kedykoľvek upraviť. Navyše, vysoká úroveň SEO, podpora sociálnych sietí a exporty do internetových porovnávačov vám pomôžu priviesť do eShopu VIAC ZÁKAZNÍKOV. Za žiadnu z týchto funkcií nemusíte platiť navyše—stačí vám len 70€. Ak neviete kde začať, obráťte sa na nás ešte dnes.

Ukážka administrácie eShopu
 
 

Správa produktov

Prevezmite kontrolu nad správou produktov vo vašom eShope.

 • Neobmedzený počet produktov

  Priemerný počet produktov v eShopoch našich zákazníkov je niečo cez 3000, ak je však váš sortiment širší, MEGA eshop to zvládne.

 • SEO parametre

  Pre každý produkt vo vašom eShope môžete pridať vlastné SEO parametre, ktoré vám pomôžu získať popredné miesta vo vyhľadávačoch. Viac informácií nájdete tu.

 • Štandardné produktové polia

  Produkty v eShope môžu obsahovať všetky štandardne používané produktové atribúty (polia). Patria medzi ne názov, URL adresa, krátky popis, dlhý popis, SKU / EAN / distibučný kód, nákupná / stará / predajná / zvýhodnená cena, daňová trieda, dostupnosť, váha, minimálne a maximálne predajné množstvo, domovská stránka, príznaky, obrázky, prílohy, voliteľné polia a kategórie.

 • Produktové kódy

  Produkty v eShope môžete identifikovať podľa SKU, EAN a distribučného kódu.

 • Viaceré ceny produktov

  V eShope môžete každému produktu priradiť nákupnú, starú, predajnú a zvýhodnenú cenu. Nákupná cena je pre vaše interné potreby. Stará cena je zvyčajne vyššia cena, ktorá sa v eShope zobrazuje prečiarknuto. Predajná cena je štandardná cena produktu. Ak chcete dočasne predávať produkt za inú cenu, môžete použiť zvýhodnenú cenu, ktorá sa bude zobrazovať namiesto predajnej.

 • Voliteľné produktové polia

  Ku každému produktu môžete doplniť aj ďalšie, voliteľné polia. Pre zjednodušenie správy sú voliteľné polia zaradané do skupín, ktoré si môžete vytvárať v neobmedzenom počte (napríklad skupina voliteľných polí špecifická pre pre bielu techniku a skupina voliteľných polí špecifická pre výpočtovú techniku).

 • Kategórie produktov

  Každý produkt môžete zaradiť do jednej alebo viacerých kategórií. Kategórie môžete vytvárať v neobmezenom množstve a s vnorením až do 3 úrovní. Každá kategória môže mať navyše popis a obrázok, ktorý sa užívateľom zobrazí na stránke danej kategórie.

 • Produktové príznaky

  Každý produkt môžete označiť jedným alebo viacerými produktovými príznakmi (napríklad novinka, akcia, výpredaj), prostredníctvom ktorých môžete produkty v eShope zvýrazniť a dodatočne kategorizovať.

 • Značky (výrobcovia)

  Každý produkt môžete priradiť k vopred vytvorenej značke (výrobcovi). Návštevníkom eShopu tak umožníte, aby sa mohli navigovať nielen prostredníctvom kategórií, ale aj podľa produktových značiek.

 • Produktové línie (varianty)

  Jednotlivé produkty môžete zaradiť do línií (napríklad farebné, objemové alebo veľkostné). Produkty zaradené do rovnakej línie sa na stránke produktového detailu zobrazia ako ďalšie varianty daného produktu.

 • Produktové série

  V prípade, ak vo vašom eShope potrebujete dodatočné prepojenie produktov (a nepostačujú vám na to línie, prostredníctvom ktorých môžete vytvoriť produktové varianty), môžete využiť možnosť zoskupenia produktov do sérií.

 • Dostupnosť produktov

  V MEGA eShope môžete vytvoriť ľubovolný počet dostupností. Následne, pre každý produkt môžete nastaviť dostupnosť, podľa ktorej sa produkt zobrazí (alebo nezobrazí) v eShope, prípadne sa znemožní jeho predaj.

 • Obrázky a súborové prílohy

  Ku každému produktu môžete nahrať až 5 obrázkov, ktoré sa veľkostne prispôsobia vzhľadu vášho eShopu. Okrem toho môžete k produktom priložiť aj súborové prílohy (napríklad dokumentáciu alebo manuál).

 • Predajné limity

  Priamo v nastavení produktu môžete určiť minimálne a maximálne predajné množstvo daného produktu. Vďaka tomuto nastaveniu môžete obmedziť, koľko produktov je možné v rámci jednej objednávky zakúpiť.

 • Daňové triedy

  Ak predávate sortiment, na ktorý sa vzťahujú rôzne daňové triedy (napr. 10% a 20% DPH), v MEGA eShope si môžete vytvoriť viacero daňových tried a jednotlivé produkty zaradiť podľa toho, do akej triedy patria.

 • Popis produktu cez WYSIWYG

  Ak chcete v popise produktu zvýrazniť niektoré funkcie alebo výhody produktu, popisný text môžete naformátovať použitím vizuálneho (WYSIWYG) editora.

 • Hromadný import produktov

  Import produktov vám umožní naplniť váš eshop produktami hromadne—zo súboru vo formáte XML alebo XLS. Vďaka komplexnosti importovacieho súboru môžete do eShopu hromadne naimportovať produkty aj s obrázkami, voliteľnými poliami, líniami, sériami a súvisiacimi produktami.

 • Hromadný import kategórií

  Podobne ako produkty môžete do eShopu naimportovať aj kategórie. Túto funkciu ocenia predovšetkým prevádzkovatelia eShopov s rozsiahlejšou štruktúrou kategórií.

 • Klonovanie produktov

  Ak pridávate produkty do eShopu ručne, potom oceníte funkciu klonovania produktov. Použitím funkcie klonovať sa v eshope vytvorí kópia klonovaného produktu, ktorý budete môcť upraviť podľa potreby.

 • Hromadné nahrávanie obrázkov

  Aby ste nemuseli obrázky k jednotlivým produktom pridávať po jednom, môžete využiť nástroj na hromadné nahrávanie obrázkov formou drag-n-drop.

 • Hromadné nahrávanie súborov

  Podobne ako obrázky môžete prostredníctvom nástroja na hromadné nahrávanie pridať aj produktové súbory.

 • Produkty v selekcii

  Ak chcete upraviť parametre viacerých produktov naraz, stačí, ak vybrané produkty zaradíte do selekcie. V základnej výbave môžete produktom v selekcii zmeniť príznak a označiť ich ako obľúbené. Za príplatok je možné objednať aj iné funkcie (napr. hromadná zmena cien, dostupnosti), ktoré môžete na produkty v selekcii aplikovať.

 • Filtrovanie produktov

  Pri práci s produktami v administrácii môžete tieto filtrovať podľa kategórie, línie, značky, obľúbenosti, príznaku alebo dostupnosti. Navyše môžete produkty v administrácii fulltextovo vyhľadávať.

 • Správa darčekových balení

  Vďaka rozšíreniu o modul Správa darčekových balení budete môcť v nákupnom košíku vášho eShopu ponúknuť zákazníkom darčekové balenie za príplatok.

 • Skladovosť

  Modul Skladovosť umožňuje evidovať skladové zásoby tovarov vo vašom eShope. Pri každej objednávke sa stav vášho skladu automaticky zníži. Pri dosiahnutí nulového stavu sa tovar automaticky vypne, prípadne sa v eShope zobrazí správa o tom, že je daný tovar vypredaný.

 • Načasovanie hromadnej zmeny

  Funkcia načasovania hromadnej zmeny produktových príznakov vám umožní naplánovať zmenu produktových produktov na presne určený čas a hodinu.

 • Hromadná zmena cien produktov

  Hromadná zmena cien produktov vám umožní upraviť cenu produktov zaradených v selekcii.

 • Hromadná zmena dostupnosti

  Hromadná zmena dostupnosti vám umožní upraviť dostupnosť produktov zaradených v selekcii.

Správa objednávok

Vybavujte objednávky rýchlo a pohodlne, z vášho prehliadača.

 • Vyhľadávanie v objednávkach

  Prijaté objednávky môžete filtrovať podľa stavu, variablilného symbolu, dátumu prijatia, užívateľa, prípadne v nich môžete vyhľadávať full-textovo.

 • Úprava údajov v objednávke

  V prijatých objednávkach môžete upraviť ľubovolné údaje vrátane adresy zákazníka, objednaných produktov, darčekového balenia a spôsobu dopravy a platby. Ak máte zakúpené rozšírenie zľavové kupóny alebo vernostné body, môžete tieto v objednávke dodatočne uplatniť.

 • História zmien

  Od momentu prijatia novej objednávky sa u nej uchovávajú všetky zmeny, ktoré boli vykonané. Vďaka tomu budete môcť napríklad vedieť, kedy bola objednávka upravená, prípadne vybavená.

 • Vytvorenie novej objednávky

  V prípade potreby môžete objednávku vytvoriť aj priamo v administračonom prostredí MEGA eShopu. Objednávku môžete vytvoriť pre nového alebo už existujúceho zákazníka. Vytváranie objednávok je vhodné napríklad pri telefonických objednávkach.

 • Stavy objednávok

  Štandardne sú v MEGA eShope preddefinované stavy objednávok Prijatá, Vybavená, Stornovaná a Zmazaná. K týmto stavom môžete pridať vlastné stavy, ktoré budete môcť k objednávkam priradiť.

 • Notifikačné e-maily

  Pre každú zmenu stavu objednávky si môžete nastaviť e-mailovú notifikáciu, ktorá bude odoslaná zákazníkovi a správcovi eShopu.

 • Hromadné spracovanie

  Pre urýchlenie práce s objednávkami môžete hromadne vytlačiť a zmeniť stav označených objednávok.

 • Zaznamenávanie IP adresy

  Z bezpečnostných dôvodov je pri každej objednávke uchovávaná IP adresa zákazníka.

 • Spôsoby platby

  Štandardne je v MEGA eShope predvolená platba prevodom a dobierkou. V prípade potreby však môžete pridať aj ďalší spôsob platby (napríklad hotovosť alebo platba v predajni), určiť jeho výšku a spôsoby dopravy, pre ktoré je možné daný spôsob platby uplatniť. Ku každému spôsobu dopravy môžete pridať popis, logo dopravnej spoločnosti a určiť pozíciu, v akej sa bude na stránke objednávky zobrazovať. Za príplatok tiež môžete využiť aj možnosti online platieb a splátkových systémov.

 • Spôsoby dopravy

  V nastaveniach objednávok môžete zvoliť spôsoby dopravy, ktoré chcete vo vašom eShope podporovať. Pri každom spôsobe dopravy môžete nastaviť cenu dopravy, prípadne určiť výšku objednávky, od ktorej bude dané poštovné zdarma. Môžete tiež pridať popis spôsobu dopravy a logo doručovateľa, prípadne určiť poradie, v akom sa budú spôsoby dopravy zobrazovať.

 • Poštovné na základe hmotnosti

  Výška poštovného na základe hmotnosti objednávky umožní nastaviť si ceny poštovného podľa hmotnostných rozsahov objednávky. Hmotnosť objednávky sa určuje ako súčet hmotností všetkých produktov v objednávke.

 • Poštovného na základe ceny

  Výška poštovného na základe ceny objednávky umožní nastaviť si ceny poštovného podľa cenových rozsahov objednávky.

 • Zoznam objednaných tovarov

  Zoznam objednaných tovarov vám umožní získať zoznam produktov, ktoré boli v rámci prijatých objednávok objednané.

 • Tvorba faktúr

  Pre každú objednávku môžete vystaviť online faktúru, ktorú budete môcť následne vytlačiť a priložiť k expedovanému tovaru. Nemusíte tak používať externý fakturačný systém alebo iný program.

Správa zákazníkov

Zoznámte sa s užívateľmi a zákazníkmi vášho eShopu.

 • Zoznam zákazníkov

  Zoznam zákazníkov vám umožní získať prehľad o zákazníkoch vo vašom eShope. Zákazníkov môžete full-textovo vyhľadávať, prípadne filtrovať podľa zákazníckej skupiny.

 • Profily zákazníkov

  Pri každom zákazníkovi môžete sledovať, kedy sa zaregistroval, naposledy navštívil váš eShop, aké objednávky uskutočnil a aký bol ich celkový objem. Ak máte aktivovaný modul wishlist (strážny pes), môžete tiež vidieť, aké produkty si zákazník pridal do svojho wishlistu. Samozrejmosťou je tiež možnosť úpravy profilu zákazníka a prihlásenie sa do eShopu cez účet zákazníka.

 • Skupiny zákazníkov

  V MEGA eShope môžete evidovať viaceré skupiny zákazníkov, na základe ktorých môžete zákazníkom patriacim do konkrétnej skupiny priraďovať výhody. Napríklad, v spojení s príplatkovým Zľavovým modulom môžete všetkým zákazníkom vo vybranej skupine aplikovať zľavu na všetky, alebo vybrané produkty. Štandardne sú v eShope vytvorené skupiny Registrovaní zákazníci a VIP zákazníci. K týmto skupinám si môžete pridať ďalšie skupiny podľa potreby (napríklad Veľkoobchod).

 • Zoznam red-flag klientov

  Ak vo vašom eShope občas narazíte na problémových zákazníkov, môžete ich označiť ako Red-Flag. Následne, všetky objednávky prijaté od týchto zákazníkov budú v zozname objednávok zvýraznené.

Štatistiky a prehľady

Získajte manažérsky prehľad o stave a dianí vo vašom eShope.

 • Rýchly prehľad

  Priamo na úvodnej stránke vášho eShopu môžete získať rýchly prehľad obratov za aktuálny a predchádzajúci deň, týždeň, mesiac a rok.

 • Štatistika objednávok

  Štatistika objednávok vám umožní sledovať počet a výšku objednávok v danom časovom rozpätí, rozdelenú na dni.

 • Štatistika produktov

  Štatistika produktov vám sprístupní informácie o najpredávanejších produktoch v danom časovom období.

 • Štatistiky návštevnosti

  Štatistiky návštevnosti prístupné priamo v administračnom prostredí eShopu vám poskytnú rýchly prehľad o počte návštevníkov, zdrojoch návštevnosti a najpopulárnejších stránkach vášho eShopu. V prípade, ak sa budete chcieť dozvedieť podrobnejšie informácie o návštevnosti, môžete sa preklinúť na podrobné štatistiky v prostredí Google Analytics. Samozrejmosťou je aj podpora funkcie eCommerce štatistík v Google Analytics.

Zákaznícke funkcie

Funkcie, ktoré vašim zákazníkom spríjemnia nakupovanie.

 • Tlač produktu

  V prípade potreby si môžu zákazníci vytlačiť produkt v prehľadne naformátovanej podobe.

 • Filtre

  Zákazníci majú možnosť usporiadať si produkty podľa obľúbenosti, ceny a abecedy. Zároveň si môžu zobraziť len dostupné produkty, prípadne si zvoliť počet produktov zobrazených na stranu.

 • Alternatívne zobrazenie

  Produkty v eShope je možné zobraziť formou obrázkov (len so stručným popisom), prípadne v prehľadne usporiadanej tabuľke s krátkym popisom.

 • Spýtajte sa na produkt

  Na stránke detailu každého produktu majú zákazníci možnosť opýtať sa na produkt.

 • Produkty tejto značky

  V prípade, ak produkty v eShope priraďujete konkrétnym značkám (výrobcom), potom si môžu zákazníci na stránke produktového detailu jediným kliknutím zobraziť aj ďalšie produkty rovnakej značky.

 • Zdieľať produkt

  Ak sa zákazníkom zapáči konkrétny produkt, môžu ho rýchlo a jednoducho odporučiť e-mailom svojim priateľom, prípadne ho zdieľať na Facebooku.

 • Páči sa mi to

  Súčasťou každého produktu je Facebook tlačidlo Páči sa mi to.

 • Nákup aj bez registrácie

  Všetci zákazníci môžu v eShope nakupovať aj bez nutnosti registrácie. Ak však vyžadujete registráciu, môžete túto možnosť zakázať v nastaveniach eShopu.

 • Súvisiace produkty

  Pri aktivácii tohto modulu sa budú na stránkach s produktovým detailom zobrazovať aj iné produkty, ktoré si v administrácii produktov označíte ako súvisiace. Napríklad, k produktu notebook budete môcť zobraziť súviasiace produkty myš a tašku.

 • História prezeraných produktov

  Pri aktivácii tohto modulu sa budú na stránkach s produktovým detailom zobrazovať ďalšie produkty, ktoré si zákazník aktuálne prezeral.

 • Najpredávanejšie produkty

  Pri aktivácii tohto modulu sa budú na úvodnej stránke eShopu zobrazovať najpredávanejšie (najpopulárnejšie) produkty.

 • Spoločne kupované produkty

  Pri aktivácii tohto modulu sa budú na stránkach s produktovým detailom zobrazovať aj iné produkty, ktoré si zákazníci kupujú spoločne s daným produktom.

 • Komentáre a hodnotenia

  Komentáre a hodnotenia umožnia vašim zákazníkom komentovať produkty a pridávať k nim hodnotenia vo forme hviezdičiek.

 • Porovnávanie produktov

  Funkcia porovnávania produktov umožní vašim zákazníkom porovnať parametre až 5 produktov.

 • Filter podľa výrobcov

  Filter produktov podľa výrobcov umožní zákazníkom filtrovať produkty podľa výrobcov. Prostredníctvom tohto filtra si budú môcť zákazníci zobraziť len produkty v konkrétnej kategórií a od konkrétneho výrobcu.

 • Filter podľa ceny

  Filter produktov podľa cenovej hľadiny umožní zákazníkom filtrovať produkty podľa cenového rozpätia od - do. Prostredníctvom tohto filtra si budú môcť zákazníci zobraziť len produkty v konkrétnej kategórií a v konkrétnej cenovej relácii.

 • Filter podľa príznakov

  Filter produktov podľa príznakov umožní zákazníkom filtrovať produkty podľa príznakov. Prostredníctvom tohto filtra si budú môcť zákazníci zobraziť len produkty v konkrétnej kategórií, ktoré sú označené konkrétnym príznakom.

 • Wishlist (strážny pes)

  Wishlist umožní užívateľom vášho eShopu uložiť si vybrané produkty do svojho zoznamu. Vďaka funkcii stráženia cien môžu užívatelia vo svojom wishliste porovnať aktuálne ceny produktov s cenami, ktoré boli v čase ich uloženia.

Nastavenie vzhľadu

Upravte si vzhľad vášho eShopu sami a podľa svojich predstáv.

 • Layout eShopu

  Prostredníctvom konfigurátora môžete vybrať základný layout eShopu (menu vľavo alebo vpravo), prípadne systémom drag-n-drop upraviť usporiadanie funkčných blokov eShopu.

 • Písmo, farby, veľkosti

  V MEGA eShope si môžete vybrať z niekoľkých typov písma, ktoré môžete aplikovať na jednotlivé obsahové bloky (hlavička, bočné menu, obsah, pätička). Zároveň si môžete vybrať veľkosť a farbu písma, ako aj nastaviť farbu a správanie sa hypertextových odkazov a tlačidiel v eShope.

Ďalšie funkcie

 • Komplexné nastavenia

  Všetky funkcie vo vašom MEGA eShope si môžete nastaviť podľa vašich predstáv a požiadaviek. Keďže nastavenia niektorých funkcií sú pomerne komplexné, pripravili sme pre vás rozsiahly návod, ku ktorému sa dostanete aj priamo z jednotlivých nastavení v eShope.

 • Informačné stránky

  Prostredníctom informačných stránok môžete poskytnúť zákazníkom dôležité informácie o podmienkach nákupu, platobných podmienkach, zárukách atď.. V MEGA eShope môžete vytvoriť ľubovolný počet takýchto stránok.

 • Články

  Články vám umožnia pridávať novinky, blogové príspevky prípadne iné aktuality, ktoré zvýšia informačnú hodnotu a skvalitnia obsahovú bázu vášho eShopu. Kvalitný obsah = SEO výhoda.

 • Export do porovnávačov

  Porovnávače cien sú výborným marketingovým nástrojom, ktorý dokáže na vaše stránky priviesť návštevníkov pripravených kupovať. Každý MEGA eShop preto už v základnej verzii ponúka export produktov do najpopulárnejších porovnávačov: Heureka.sk, Najdicenu.sk, Najnakup.sk, Najvyber.sk, Pricemania.sk a Tovar.sk.

 • Reklamné bannery

  V MEGA eShope môžete na vyznačených miestach umiestniť bannery, prostredníctvom ktorých môžete návštevníkov vášho eShopu informovať o výhodách nákupu vo vašom eShope, prebiehajúcich akciách a výpredajoch. Priamo v administračnom prostredí si môžete nahrať reklamné bannery a určiť, kam majú po kliknutí smerovať.


Nenašli ste požadovanú funkciu? Pozrite sa na príplatkové rozšírenia.
Možnosti financovania

Vždy nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0911 34 51 53, prípadne e-mailom

MEGA eShopy podporujú nasledujúce
systémy, banky a technológie:

VISA MasterCard Diners Club OPTBank Volksbank TatraBanka ČSOB VÚB UniCredit Bank Maestro PayPal POHODA MoneyS3 KROS OMEGA Slovenská Sporiteľňa CETELEM HOME CREDIT Quatro
Páči sa vám MEGA? Odporučte ju...