Čo by mal o bezpečnosti vedieť
každý prevádzkovateľ eShopu?

V eShope je uložený KNOW-HOW VÁŠHO BIZNISU. Od kontaktov
a e-mailových adries vašich zákazníkov, cez objednávky, až po
informácie týkajúce sa dodávateľov či nákupných cien. ZNEUŽITIE
týchto údajov môže viesť až k LIKVIDÁCII vášho eShopu. Jeho
bezpečnosť by ste preto NEMALI PODCEŇOVAŤ. My považujeme
bezpečnosť eShopu za jednu z kľúčových vlastností eShopu.

Jadro MEGA eShopu tvorí redakčný systém ExpressionEngine, ktorý berie
bezpečnosť veľmi (veľmi) vážne. Počas 10. rokov existencie systému nedošlo k narušeniu jeho bezpečnosti. Pričinili sa o to nielen pravidelné bezpečnostné audity, ale aj schopnosť systému promptne reagovať na aktuálny vývoj.

Pre ešte vyššiu bezpečnosť, MEGA eShopy sú umiestnené na serveroch v zabezpečenom dátovom centre a každodenne zálohované. Vaše citlivé dáta sú tak nielen v bezpečí, ale aj chránené pred prípadným poškodením.

Servery.

Servery, na ktorých sú MEGA eShopy hostované, sú umiestnené v modernom dátovom centre so zdvojeným prívodom elektrickej energie a konektivity, jednotkou záložného napájania a 24-hodinovým monitorovaním.

Zálohovanie.

Všetky eShopy a dáta v nich (zákazníci, objednávky, produkty a nastavenia) sa zdvojene ukladajú a denne zálohujú na lokálne aj externé zariadenie. V prípade problémov je tak možné eShopy obnoviť rýchlo, z maximálne deň starej zálohy.

Blokovanie prístupu.

Aby sa zabránilo neoprávnenému preniknutiu do zákazníckej alebo administratívnej časti eShopu, redakčný systém používa funkciu blokovania prístupu po niekoľkých neúspešných prihláseniach.

Blokovanie IP adries.

V prípade útokov alebo škodlivej aktivity je možné zablokovať IP adresu, prípadne rozsah adries, z ktorých bol útok zrealizovaný. Páchateľ prichádzajúci z takto blokovanej adresy nebude viac schopný pristupovať na stránky eShopu.

Blokovanie e-mailov.

Podobne ako IP adresy je možné zablokovať aj e-maily, ktoré nebude možné pri registrácii sa v eShope použiť. Okrem samostatných e-mailových adries je možné zablokovať aj celú doménu, napríklad *@zaskodnici.sk.

Cenzúra slov.

V súvislosti s použitím komentárov je možné nastaviť slová, ktoré bude systém automaticky cenzurovať. Ak užívateľ pridá komentár s nedovoleným slovom, na stránke sa toto zobrazí ako #####.

DoS ochrana.

Softvérová DoS ochrana sleduje intenzitu, v akej konkrétny užívateľ pristupuje k stránkam eShopu. V prípade prekročenia povolenej aktivity dôjde k dočasnému zablokovaniu eShopu pre užívateľa.

Cachovanie dát.

Pre zrýchlenie zobrazenia eShopu sú často navštevované stránky, obrázky a dáta ukladané do vyrovnávacej pamäte (tzv. cache). Cachovaním dát sa tak zníži záťaž serveru a zvýši stabilita eShopu.

Zmluvná ochrana.

Okrem softvérového a hardvérového zabezpečenia sú eShopy našich zákazníkov chránené aj zmluvne. Pre viac informácií si prečítajte naše Všeobecné obchodné podmienky.

Chcete sa dozvedieť o technickom pozadí MEGA eShopov? Viac sa dočítate tu.

Možnosti financovania

Vždy nás môžete kontaktovať aj telefonicky na 0911 34 51 53, prípadne e-mailom

MEGA eShopy podporujú nasledujúce
systémy, banky a technológie:

VISA MasterCard Diners Club OPTBank Volksbank TatraBanka ČSOB VÚB UniCredit Bank Maestro PayPal POHODA MoneyS3 KROS OMEGA Slovenská Sporiteľňa CETELEM HOME CREDIT Quatro
Páči sa vám MEGA? Odporučte ju...